Biz Kimiz ?

 Anasayfa / Kurumsal

41 Yıldır Hizmet Vermekteyiz
Toplam 76 Araç, 1 Açık ve 1 Kapalı Garaj

1978 yılından beri sizlere hizmet veren S.S. 65 No'lu Mudanya Karayolu Yük Taşıma Kooparetifi'nde, yeni dönem, yeni yönetim anlayışı ile devam etmektedir. Karayolu yük taşımacılığı sektöründe hizmet veren kuruluşumuzun öncelikli hedefi "Koşulsuz Müşteri Memnuniyetini" sağlamanın yanı sıra işleyiş içinde dinamikleri standartlar ve kalite dahilinde sürdürmektir. Günümüz şartlarının tüm teknolojik imkanlarını kullanmaya çalışıyoruz. Araç takip sistemi ile aracın ve yükünüzün takibini yapabilirsiniz, kooperatifimizin garajları ve çevresi 7/24 güvenlik kameraları ile izlenmektedir. Yanı sıra araçlar ve taşımakla mükellef olduğumuz yükler sigorta kapsamında teslim edilmektedir.

Yönetim Prensipleri

 • Müşteri odaklı organizasyon
 • Liderlik
 • Üyelerin katılımı
 • Süreç yaklaşımı
 • Yönetimin sistem yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme
 • Karar verme de gerçekçi yaklaşım
 • Tedarikçilerle her iki taraf için faydalı ilişkiler

Süreç Yaklaşımı

 • Arzu edilen sonuçlara ulaşmak için gerekli süreçlerin tanımlanması
 • Girdilerin ve çıktıların tanımlanması
 • Süreçler arası ilişkilerin tanımlanması
 • Müşteriler üzerindeki sonuç ve etkilerin değerlendirilmesi
 • Yönetsel süreçler için sorumluluk, yetki ve güvenirliğin belirlenmesi
 • Arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için metodların, eğitimlerin, kaynakların, alt yapının ele alınması

Müşteri Odaklı Organizasyon

 • Müşteri istek ve beklentilerinin doğru anlaşılması
 • Farklı beklenti ve ihtiyaçların dengelenmesi
 • Beklenti ve ihtiyaçların "kurum ve kuruluşa" doğru yansıtılması
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve sonuçların yorumlanarak hareket edilmesi
 • Müşteri ilişkilerinin verimli yönetilmesi

Yönetimin Sistem Yaklaşımı

 • Süreçlerin tanımlanması ve geliştirilmesi
 • Kalite yönetim sisteminin etkin biçimde yapılandırılması
 • KYS'deki süreçlerin bağlantılarının anlaşılması
 • Sürekli ölçüm ve değerlendirmeler ile iyileştirme yapılması

Liderlik

 • Önleyici olunması ve deneyimlerden yararlanılması
 • Organizasyonun geleceği ile ilgili olarak bir vizyon oluşturulması
 • Üyelere gerekli kaynağın sağlanması
 • Sorumluluk sınırlarının içinde insiyatif kullandırılması
 • Eğitici, öğretici ve yönlendirici olunması
 • İddialı amaçlar ve hedeflerin belirlenmesi
 • Gerekli stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması

Sürekli İyileştirme

 • Adım adım veya ani sıçramalı değişimler
 • Belirlenmiş kriterlerin periyodik olarak denetlenmesi
 • Süreçlerin etkinliği ve verimliliğin ölçülmesi
 • Önleyici faaliyetlerin özendirilmesi
 • Sürekli iyileşmeyi destekleyecek eğitimlerin sağlanması
 • İyileşmeyi gözlemlemek ve izlemek için ölçütler konulması

Üyelerin Katılımı

 • Problemlerin çözülebilmesi için işin sahiplenilmesi
 • Sorumluluğun yüklenilmesi
 • Aktif olarak iyileştirme fırsatlarının araştırılması
 • Üyelerin yetkinlik, bilgi ve deneyimlerini arttırmanın yollarının aranması
 • Bölümler ve gruplar arasında bilgi ve deneyimin serbestçe paylaşılması
 • Müşteriler için katma değer katmaya odaklanılması
 • İş tatmininin sağlanması
 • Kuruluşun bir parçası olmaktan gurur ve heycan duyulması

Tedarikçilerle Her İki Taraf için Faydalı İlişkiler

 • Önemli ve kritik tedarikçilerin seçilmesi
 • Kısa vadeli kazançlarla uzun vadeli beklentileri dengeleyen ilişkilerin oluşturulması
 • Açık ve anlaşılır iletişim kurulması
 • Hizmetler ve proseslerle ilgili ortak gelişme ve iyileşme
 • Müşteri ihtiyaçlarının müştereken anlaşılması ve sağlanması
 • Bilgi ve gelecekle ilgili planların paylaşımı

Hizmetlerimiz Şehirlerarası yük ve dökme yük taşımacılığına güvenli, kaliteli, sigorta kapsamında çözümler sunuyoruz.

Yük Taşımacılığı

41 yıldır kara yolu taşımacılık sektöründe hizmet veren kuruluşumuzun öncelikli hedefi ”Koşulsuz müşteri memnuniyeti” sağlamaktır.

Sigortalı Lojistik

Yükünüz ve araçlar 600.000 TL'ye kadar sigorta kapsamında teslim edilmektedir.

Standartlara Uygun Teslimat

Müşteri memnuniyeti ve kalite standartları önceliğimizdir. İşimizi bunun bilinciyle titizlikle yapmaktayız.

Referanslarımız Yıllardır uyum içinde çalıştığımız referanslarımız ve hizmet veren filomuz.

76ARAÇ
26TIR
28KIRKAYAK
22KAMYON
1KAPALI GARAJ

Hakkımızda

S.S 65 NO'LU MUDANYA KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ

1978 yılından beri sizlere hizmet veren S.S. 65 No'lu Mudanya Karayolu Yük Taşıma Kooparetifi, yeni dönem yeni yönetim anlayışı ile devam etmektedir.


Devamı